Kurzy BOZP a PO sú určené všetkým, ktorí sa zaujímajú o bezpečnosť práce, poskytujú praktické nástroje na identifikáciu rizík, efektívnu spoluprácu a správne reagovanie na nebezpečné situácie vo viacrozmernom pracovnom prostredí.

Príprava je vhodná pre bezpečnostných technikov, ktorí sa pripravujú na skúšku bezpečnostného technika na Národnom inšpektoráte práce alebo ktorí sa obávajú skúšok a potrebujú získať viac informácií o skúške.

Príprava je zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou. Je vhodná pre uchádzačov o osvedčenie bezpečnostného technika ako rozšírenie si povedomia v danej problematike. Na začiatku prípravy sa účastníci dozvedia ako sa na skúšky prihlásiť, kto spĺňa podmienky na prihlásenie a ako vyplniť žiadosť. Hlavnou témou prípravy je prejsť a rozobrať si komplikované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe. Každý účastník prípravy obdrží učebné materiáli ako sú zákony a vypracované otázky na ústnu aj testovú časť skúšky.