Available courses

Úvod do opatrovateľstva, základy hygieny a náuka o infekciách, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, ergonómie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, základy sociálnej pomoci a starostlivosti - Legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …).

Príprava je vhodná pre bezpečnostných technikov, ktorí sa pripravujú na skúšku bezpečnostného technika na Národnom inšpektoráte práce alebo ktorí sa obávajú skúšok a potrebujú získať viac informácií o skúške.

Príprava je zameraná na zvládnutie širokého rozsahu platnej legislatívy súvisiacej s preberanou problematikou. Je vhodná pre uchádzačov o osvedčenie bezpečnostného technika ako rozšírenie si povedomia v danej problematike. Na začiatku prípravy sa účastníci dozvedia ako sa na skúšky prihlásiť, kto spĺňa podmienky na prihlásenie a ako vyplniť žiadosť. Hlavnou témou prípravy je prejsť a rozobrať si komplikované otázky na ústnu a písomnú časť skúšky, prípadne diskutovať o problémoch z praxe. Každý účastník prípravy obdrží učebné materiáli ako sú zákony a vypracované otázky na ústnu aj testovú časť skúšky.
Oznámenia portálu

(There are no discussion topics yet in this forum)